'กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ' จับมือพันธมิตร 'สภาเกษตรกรแห่งชาติ' เดินหน้าผลักดันเกษตรกรภาคตะวันออก เพิ่มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี รุกตลาดอาเซียน และยกระดับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้สามารถขยายการส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ

     อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จับมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดโครงการ 'การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี' จำนวน 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) โดยได้จัดนำร่องจัดครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี และในครั้งนี้กำหนดจัดโครงการ 'การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2' ณ โรงแรมแคนทารี 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยจะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 'ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจาก FTA' และ 'ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ' ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 คน จากปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด และสระแก้ว เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ กฎระเบียบทางการค้า นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยเน้นสินค้าสมุนไพร ขิง ข่า กระชาย ไผ่ ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ ในระหว่างงาน จะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ด้านการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างวิทยากร ผู้ประกอบการ และเกษตรกรด้วย

     “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มั่นใจว่าการผลึกกำลังร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยสร้างมูลค่าและยกระดับสินค้าเกษตรในชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกโดยเฉพาะตลาดอาเซียน และที่สำคัญยิ่งคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับเกษตรกรโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีซึ่งจะทำให้เกษตรกรเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งมั่นคงในระยะยาว”