'บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)' ผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ประกาศการลงทุนครั้งสำคัญ ร่วมลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 21.50  ในบริษัทฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น (FOMM Corporation) ผู้ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Compact EV) จากประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 20 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 635 ล้านบาท โดยการลงทุนครั้งนี้ได้ลงทุนภายใต้ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด บริษัทย่อยของบ้านปูฯ ซึ่งสะท้อนพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจพลังงานครบวงจรของกลุ่มบ้านปูฯ ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนตามกลยุทธ์ Greener & Smarter และสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีด้านพลังงานในการให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ต่อไป

     สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบ้านปูฯ ในการขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดที่มีความล้ำหน้าและทันสมัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคืออีกหนึ่งโซลูชันที่เราได้ศึกษา และเชื่อมั่นว่าจะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตได้ดีถือเป็นการต่อยอดธุรกิจจากการลงทุนในบริษัทผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และในวันนี้ เรามีความยินดีที่ได้ลงทุนในบริษัท ฟอมม์ คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความร่วมมือนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้บริโภคมีโซลูชันมากขึ้นแล้ว ยังช่วยต่อยอดความพร้อมในการผลักดัน ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต ทั้งในเรื่อง เทรนด์รถยนต์ในอนาคต และเทรนด์ของเทคโนโลยี ควบคู่กับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

     นอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว หน่วยงาน Banpu Innovation & Ventures หรือ BIV ซึ่งกลุ่มบ้านปูได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้มีการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างกันในการถ่ายทอดวิทยาการ ความรู้ต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power plants), การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (micro-grids), รถยนต์ไฟฟ้า (EV), สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และแบตเตอรี่ ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว ยานพาหนะไฟฟ้าภายใต้การพัฒนาของ FOMM ได้มีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ที่พัฒนาและผลิตโดยบริษัท Durapower Technology (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัท New Resources Technology Pte. Ltd. เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Durapower Technology (Singapore) Pte., Ltd.) ซึ่งบ้านปูฯ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.68

     “กลุ่มบ้านปู และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นแสวงหาเทคโนโลยีและโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมพลังงานใหม่ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า รวมถึงตอบรับเทรนด์ด้านพลังงานในอนาคต และเพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป”