'ทีเอ็มบี' สนับสนุนทางการเงินเพิ่มโอกาสในการขยายศักยภาพ ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมโลจิสติกส์ระดับโลกของธุรกิจขนส่ง

     เสนธิป ศรีไพพรรณ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย หรือ ทีเอ็มบี และ พนัส วัฒนชัย (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว จำนวนทั้งสิ้น 1,367 ล้านบาท เพื่อการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการขนส่ง โลจิสติกส์ของไทย ด้วยโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ (More Possibilities) โดยมี พาจนา รุจิเรข (ที่สองจากขวา) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ, พร้อมเดช จินดารัตน์ (ขวา) เจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบี พร้อมด้วย ธันยพร อ้อพงษ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อัญชนา สุวรรนาวุธ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี –การเงิน บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน