สิรีรัตน์ คอวนิช ผู้อำนวยการ – ธุรกิจบัตรเครดิต บมจ.บัตรกรุงไทย หรือ เคทีซี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกัน 'กลุ่มโรคหลอดเลือดตีบตัน' มักเกิดขึ้นได้ในหลอดเลือดที่ใช้งานมานาน รวมถึงผู้ที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะไม่แสดงอาการในระยะแรกเริ่ม จึงได้ร่วมกับ นพ.สุรพันธ์ ทวีวิกยการ ผู้อำนวยการ และ พญ.สุพจนี หัถพรสวรรค์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ จัดโปรแกรมตรวจป้องกันโรคหลอดเลือดตีบตันสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ประกอบด้วย 'ตรวจหาหินปูนเกาะบนหลอดเลือดหัวใจ' (Calcium Score) ราคา 3,200 บาท 'ฉีดสารทึบแสงดูสภาพหลอดเลือดหัวใจ' (CTA Coronary) ราคา 14,900 บาท 'การสวนหัวใจ' (CAG Coronary Angiography) ราคา 35,000 บาท และ 'ใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด' (CAG+PCI Percutaneous Catheterization) ราคา 180,000 บาท พร้อมรับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 3 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / รับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 6 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และรับบริการผ่อนชำระ 0% กับบัตรเคทีซีนาน 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป ณ ศูนย์สวนหลอดเลือดทั่วร่างกาย (Vascular Suite & Cardiac Catheterization Center) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562