ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย (กลาง) รองอธิบดีกรมการค้าภายใน, พรรษวรรณ จันทร์ดี (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร, หทัยรัตน์ ทีปประชัย (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพืช ผัก ผลไม้ และสินค้าอินทรีย์, ดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ซ้าย) ที่ปรึกษาโครงการปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet และ วชิรา พงศ์พยัคฒ์ (ขวา) ครีเอทีฟที่ปรึกษาโครงการปรับภาพลักษณ์ Farm Outlet ร่วมเปิดการประชุมหารือผู้ประกอบการ Farm Outlet เพื่อร่วมกันพิจารณาการปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ (logo) Farm Outlet และ Organic Farm Outlet ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ณ ห้องประชุม ชั้น 9 กรมการค้าภายใน