'บมจ.ฟิลิปประกันชีวิต' เดินหน้านโยบานยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นให้บริการทางการเงินครบวงจรผ่านเทคโนโลยีทันสมัย (InsurTech) ตั้งเป้าหมาย ปี 2562 สร้างเบี้ยปีแรก 1,000 ล้านบาท เติบโต 70%

     ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นนโยบาย 'ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity)' ในการให้บริการทางการเงินครบวงจร (One Stop Financial Services) ด้วยการมุ่งผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ (InsurTech) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเข้าถึงลูกค้า (Networking) ทุกภาคส่วน 

     บริษัทฯ พร้อมนำเสนอทางเลือกในผลิตภัณฑ์อันทันสมัย สำหรับลูกค้าที่มีความสนใจสร้างหลักประกันในชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพ พร้อมไปกับสร้างความมั่งคั่ง และความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวผ่านการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน พร้อมไปกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพอันหลากหลาย และยังคงผสานความร่วมมือ (Synergy) กับ 'บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)' เพื่อให้บริการด้านการลงทุนและบริการทางการเงินต่างๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดตั้ง 'บริษัท ฟิลลิป อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด' เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้านการประกันวินาศภัยทุกประเภทอีกด้วย ด้วยช่องทางทั้งหมดนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบการบริการทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าได้อย่างแน่นอน

     สำหรับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการบริการอันทันสมัยนั้น สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขายออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในระดับสูง รวมทั้งการนำ Application on Mobile ‘PhillipLife TH’ ให้บริการแก่ผู้เอาประกันจนได้รับความพึงพอใจอย่างยิ่ง ตลอดจนการนำเครื่องมือดิจิทัลอันทันสมัย สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายของบริษัทฯ ส่งผลให้พลังตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลผลิตในระดับสูง เปี่ยมไปด้วยคุณภาพในระยะยาวนั้น

     สำหรับในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้ก้าวไปอีกขั้นในการเพิ่มโอกาสและศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจฯ ด้วยการนำอินชัวร์เทคมุ่งสู่พัฒนาการบริการ 'กู้เงินตามกรมธรรม์ ผ่าน Mobile Application (eLOAN)' ซึ่งเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งใน Mobile Application ‘PhillipLife TH’ สำหรับผู้เอาประกันของบริษัทฯ ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริการ eLOAN ดังกล่าว เป็นการกู้เงินตามกรมธรรม์ (Policy Loan) ตามเอกสิทธิ์มูลค่าเงินสดที่ระบุในกรมธรรม์ของผู้เอาประกันแต่ละท่าน ซึ่งสามารถใช้สิทธิฯ นี้ ดำเนินการได้ผ่าน ‘PhillipLife TH’ Application บน Mobile Phone หรือ Tablet ได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีเอกสารกระดาษใดๆ มาเกี่ยวข้อง (Paperless) และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันใดๆ โดยจะได้รับเงินกู้ฯ โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) อย่างรวดเร็วไม่เกิน 1-2 วันทำการ (ขึ้นกับเวลาที่ทำการกู้ฯ) และในทางกลับกัน ผู้เอาประกันจะสามารถชำระคืนเงินกู้ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการหักจากบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน (ATS) เช่นเดียวกัน    

     สำหรับเป้าหมายปี 2562 นี้ บริษัทฯ กำหนดเบี้ยประกันภัยรับปีแรกจำนวน 1,000 ล้านบาท เติบโต 70% แบ่งเป็นช่องทางตัวแทน 800 ล้านบาทและช่องทางอื่นๆ อีก 200 ล้านบาท ในขณะที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46% ภายใต้สินทรัพย์ลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ต่ำกว่า 4% ต่อปี 

     อย่างไรก็ตาม ในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

     1. แบบประกันภัย 'โปร เซฟวิ่ง 20/7 (Pro Saving 20/7)' สำหรับช่องทางตัวแทน

     เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เน้นการออมระยะสั้นเพียง 7 ปี โดยให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมผลตอบแทนระหว่างสัญญา 20 ปีที่คุ้มค่า และได้รับเงินก้อนเมื่อครบสัญญาอีกด้วย แบบประกันภัย 'โปร เซฟวิ่ง 20/7 (Pro Saving 20/7)' นี้ กำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 20 ปี ระยะเวลาการชำระเบี้ยประกัน 7 ปี รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ (ร้อยละของทุนประกันภัย) ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ปีละ 2% / ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ปีละ 3% / ปีที่ 11 ถึงปีที่ 15 ปีละ 4% / ปีที่ 16 ถึงปีที่ 19 ปีละ 5% เมื่อครบกำหนดสัญญาในปีที่ 20 รับเงินครบกำหนดสัญญา 835% ของทุนประกันภัย รวมแล้วรับผลประโยชน์ทั้งสิ้นสูงถึง 900% ของทุนประกันภัย  

     2. แบบประกันภัย 'สมาร์ท โฟร์ 4/1 (Smart 4/1)' สำหรับทางช่องทางขายออนไลน์

     แบบประกันภัยฯ นี้ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบชำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) เช่นเดียวกับแบบฯ 'ซูเปอร์ เซฟวิ่ง 2/1', 'นิว ทรี วัน 3/1', 'นิว ไฟว์ วัน 5/1' และ 'สมาร์ท เท็น 10/1' ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้นำเสนอผ่านช่องทางขายออนไลน์และประสบผลสำเร็จมาก่อนหน้านี้ ซึ่งแบบฯ 'สมาร์ทโฟร์ 4/1' นี้ เป็นแบบประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองชีวิต 110% ของทุนประกันภัยตลอด 4 ปี โดยรับเงินคืน 3% ของทุนประกันทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงปีที่ 3 และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย 

     "ในครึ่งหลังของปี 2562 นี้ จะเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทาย สำหรับทุกธุรกิจประกันภัยรวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยการแข่งขันด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของนวัตกรรมใหม่อันทันสมัยของบริษัทฯ ตลอดจน Platform รองรับต่างๆ ที่สามารถให้บริการทางการเงินและการประกันภัยได้อย่างครบวงจร พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างมืออาชีพทั้งด้านพนักงานและฝ่ายขาย จะส่งผลให้ฟิลลิปประกันชีวิต ยังคงประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจฯ และมอบคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมไปกับหลักประกันอันมั่นคงสู่สังคมไทยในยุคดิจิทัล และนวัตกรรมอินชัวร์เทคได้อย่างแน่นอน"