'ธ.ก.ส.' เปิดตัวช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร และวิสาหกิจชุมชน ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ 'A Farm Mart' เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดยุคใหม่ สร้างความเป็นธรรม สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการภาคเกษตร โดยมีสินค้าให้เลือกซื้อกว่า 1,500 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย ตั้งเป้ายอดขาย 150 ล้านบาท ภายในปีนี้

     อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายในการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตรไทย โดยขับเคลื่อน ต่อยอด และยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างอาชีพ ขยายตลาด เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ล่าสุดได้สนับสนุนการจัดทำระบบการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ (e-Market Place Platform) ในชื่อ 'A Farm Mart' โดยมี บริษัท ไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) และบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) ร่วมดำเนินการในนาม ITABCO ทำหน้าที่ให้บริการดูแลระบบดังกล่าว ซึ่งจะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันมีสินค้าที่นำมาจำหน่ายในระบบกว่า 1,500 รายการ จากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย แบ่งเป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ผลิตผลทางการเกษตร พันธุ์พืช ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดี 77 จังหวัด บริการด้านการเกษตรและชุมชนท่องเที่ยว ตัวอย่างสินค้าที่น่าสนใจ เช่น น้ำเชื่อมหญ้าหวานตราบ้านกะสวน หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ตรา PARATO ผ้าลายกาบบัว ข้าวหอมสร้อยศรี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเฉ้าลำพูน ชาใบข้าวหอมมะลิ กาแฟสดคั่วบด เสื้อกางเกงผ้าทอมือไทพิมาน กิ่งพันธุ์ต้นลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 ทุเรียนหมอนทองดินภูเขาไฟ เป็นต้น โดยตั้งเป้ายอดซื้อขาย 150 ล้านบาท ภายในปีนี้

     สำหรับผู้ที่ใช้บริการ 'A Farm Mart' สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.afarmmart.com โดยเมื่อกดสั่งซื้อแล้ว ผู้ขายจะได้รับคำสั่งซื้อและทำการจัดส่งสินค้าผ่านระบบ e-Parcel ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปยังผู้ซื้อโดยตรง และสามารถชำระเงินในระบบ e-Payment ผ่าน Dynamic QR-Code และบัตรเครดิต ซึ่งมีความสะดวกและปลอดภัย พร้อมทั้งมีการรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีระบบ e-Marketplace Platform ที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการครบวงจร เช่น สนับสนุนการจัดทำอาร์ทเวิร์ค การสำรวจปริมาณความต้องการสินค้าในตลาด และระบบแมชชิ่งวัตถุดิบกับความต้องการของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ เป็นต้น ในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง 'A Farm Mart' ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ของ ธ.ก.ส. โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายผ่านระบบจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า เช่น มอก. อย. มกอช. GMP GAP HACCP ฮาลาล ฯลฯ เพื่อ ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใน 'A Farm Mart' และร่วมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

     "เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า สกต. วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ ธ.ก.ส. ยังให้การสนับสนุนสินเชื่อ A Farm Mart ผ่านโครงการสินเชื่อ SME เกษตร และโครงการสนับสนุน การขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานสถาบันเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ รวม 5,000 ล้านบาท และในโอกาสพิเศษนี้ พบกับโปรโมชั่นฉลองเปิดตัว 'A Farm Mart' สำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่แจกส่วนลด 20 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท ถึง 31 ตุลาคม 2562 และยังสามารถสะสมยอดซื้อแบบขั้นบันไดเพื่อแลกรับ e coupon ได้ นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นเทศกาลวันแม่แห่งชาติ  เมื่อซื้อสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเสื้อผ้า รับยอดสะสมเพิ่มเป็น 2 เท่า พร้อมฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศถึง 31 สิงหาคม 2562"