'ธนาคารออมสิน' ร่วมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้

     ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมคณะรัฐมนตรี นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย พร้อมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงาน 'โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคใต้' ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     สำหรับผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาภาคใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน นั้น ธนาคารออมสินดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทุกด้านของภาคใต้ รวมไปถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้านและแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยใช้ กลไก '3 ออม 3 สร้าง' 3 ออม คือ (1) ออมเศรษฐกิจ (2) ออมสังคม (3) ออมสิ่งแวดล้อม และกลไก 3 สร้าง คือ

     (1) การสร้างความรู้/สร้างอาชีพ เช่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ธนาคารร่วมมือกับ 11 สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ จัดทำ 55 หลักสูตรเพื่ออบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งหลังจากผู้มีรายได้น้อยเข้าอบรม พบว่าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 75%

     (2) สร้างตลาด/สร้างรายได้ ธนาคารได้มีโครงการตลาด Digithai ยกระดับลูกค้าฐานรากที่ปักษ์ใต้สู่สังคมไร้เงินสด และโครงการตลาดร่วมกับภาคีในพื้นที่ เพื่อเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย และโครงการตลาด Street Food By GSB ซึ่งมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3,000 ร้านค้า

     (3) สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยธนาคารฯ ตั้งเป้าในปี 2563 จะผลักดันเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากและ SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 4 หมื่นล้านบาท ด้วยการผลักดันนโยบายจากรัฐบาลและกระทรวงการคลัง รวมถึงการร่วมมือทุกภาคส่วน จะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารออมสินก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมประสานพลัง อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางการทำงานของธนาคารออมสิน ที่ว่า 'ธนาคารออมสิน เติบโตยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม'

     ในการนี้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย ให้แก่ลูกค้าธนาคารออมสินด้วย