'บมจ.ทิพยประกันภัย' (TIP) จับมือ 'บมจ.ทีโอที' (TOT) มอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี 100,000 บาท ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต โครงการ 'Net Secure'

     สุภาพ ประดับการ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บมจ.ทิพยประกันภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ บมจ.ทีโอที มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ให้กับลูกค้า TOT ฟรี 100,000 บาท สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ทีโอที ภาคเหนือ ภายใต้โครงการ 'Net Secure' ครอบคลุมทั้งหมด 13 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ ทีโอที ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ทีโอที