"บมจ.ทิพยประกันภัย" ปลื้มหลังเปิดตัว TIP COIN เพื่อคืนเบี้ยประกันภัยมิติใหม่ของวงการ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัย ไวรัสโควิด - 19 ในรูปแบบเงินดิจิทัล (TIP Coin) มีมูลค่าเท่ากับเบี้ยประกันภัย ที่ลูกค้าชำระ 100% และลูกค้ายังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เหมือนเดิมไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับ TIP Coin เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางผลกระทบเศรษฐกิจจากภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงตอบสนองคำเรียกร้องของลูกค้าที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงได้ขยายระยะเวลาลงทะเบียนต่อออกไป จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ลูกค้ารับสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึง

     โดยสามารถลงทะเบียนขอรับ TIP Coin ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน TIP Coin ทั้งระบบ IOS และ Android และช่องทางเว็ปไซด์ http://tipcoin.think-bit.org 

     สำหรับ TIP Coin ที่ได้รับลูกค้าสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดสูงสุดถึง 50% ในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยของทิพยประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ทันที หรือใช้แลกสินค้า Covid-19 Protection Kits อาทิ Face Shield เจลแอลกอฮอล์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน และช่องทางเว็ปไซด์  www.tipinsure.com ซึ่ง TIP Coin ดังกล่าวยังสามารถเก็บไว้โดยไม่มีหมดอายุอีกด้วย