• 10 July 2020 at 13:45

     "บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด" ผู้พัฒนาระบบ Real Estate Management Platform เดินหน้าพัฒนาระบบ "ICON Digital Mortgage" ซึ่งเป็นระบบบริการการขอสินเชื่อเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบออนไลน์ด้วยระบบอัตโนมัติ เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ลดขั้นตอนการยุ่งยากด้านเอกสาร (Lean System) ซึ่งเป็นระบบแรกที่สามารถเชื่อมต่อกับหลายธนาคาร หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

     วรรณเทพ หรูวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด ผู้พัฒนาระบบ Real Estate Management Platform เพื่อให้รองรับการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อ ICON REM (Real Estate Management) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้พัฒนาระบบ และเขียนระบบ CRM เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศไทย และลองผิด ลองถูก พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 12 แล้ว และมีผู้ใช้งานระบบของเรากว่า 60 บริษัท ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของเมืองไทย โดย ICON REM เป็นระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับลูกค้าระดับ Enterprise อาทิ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์), บมจ.ศุภาลัย, บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์, บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท รวมไปถึง ICON REM CLOUD (ระบบบริหารจัดการงานขายสำหรับลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก), ICON with SAP Business One (ระบบบริหารงานก่อสร้างและERP) และอื่น ๆ ที่ครอบคลุมตั้งแต่งานขาย งานโอน งานก่อสร้าง และงานด้านบัญชี  ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบ ICON เหมาะสมกับอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยและเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุด นอกจากนั้นเมื่อลองวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราพบว่า การขอสินเชื่อแบบออนไลน์ด้วยระบบอัตโนมัติเป็นระบบที่ช่วย Lean Process หรือลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดว่าจะตอบโจทย์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างมากในปัจจุบัน

     จากการที่ ICON ได้ทำระบบบริหารการขายให้กับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทำให้ทางบริษัทฯ เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการการยื่นขอสินเชื่อที่ต้องใช้เวลา มีความซับซ้อนด้านเอกสารที่ผู้บริโภคต้องจัดส่งให้กับธนาคารต่างๆ หรือไม่รู้ว่าจะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไหนดี และระหว่างการดำเนินการขอสินเชื่อทางโครงการจะทราบความคืบหน้าหรือไม่ จากจุดนี้ ทำให้ทาง ICON พัฒนาระบบ "ICON Digital Mortgage" หรือ สินเชื่อบ้านอัตโนมัติ ขึ้นซึ่งเป็นกระบวนการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยการเชื่อมต่อระบบระหว่างธนาคารกับเจ้าของโครงการอสังหาฯ ผ่าน Platform กลางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสมัครสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและแจ้งสถานะการพิจารณาสินเชื่อจากทางธนาคารโดยตรง ทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด ป้องกันการทุจริต อีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถยื่นขอสินเชื่อพร้อมๆ กันได้หลายธนาคาร (เฉพาะธนาคารที่เข้าร่วมการใช้ระบบนี้) สามารถให้ข้อมูลในการขอสินเชื่อเพียงครั้งเดียว ก็เชื่อมต่อกับทางโครงการและธนาคารต่างๆ ได้อย่างทันที เจ้าของโครงการฯ และผู้บริโภคสามารถรับทราบความคืบหน้าได้แบบ Real Time นับว่าเป็นการ Lean System ในธุรกิจอสังหาฯ ได้อย่างแท้จริง

     พจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงระบบ ICON Digital Mortgage ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทยเมื่อเดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าทิศทางการซื้อขายที่อยู่อาศัยมในช่วงที่เหลือของปี 2563 น่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงครึ่งปีแรก จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเป้าหมายสินเชื่อบ้านในปีนี้ตั้งเป้าอยู่ประมาณ 81,000 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อไปแล้วประมาณ 44,964 ล้านบาท ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2019 อัตราการเติบโต 14.08% ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ธนาคารฯ เข้าร่วมกับบริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เพื่อพัฒนาระบบร่วมกัน โดยหยิบเครื่องมือสำคัญอย่างการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) มาใช้ในการวางระบบร่วมกันและเข้าใจทุก Touch Point ของลูกค้า สร้าง User Experience Design ให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้มากที่สุด เพื่อให้ระบบนี้สามารถรับมือกับ Digital Transformation ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

     ด้าน นาคร วรกานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจสินเชื่อบ้าน ธนาคาร ยูโอบี (ไทย) หนึ่งในธนาคารที่เข้าร่วมการใช้ระบบ ICON Digital Mortgage กล่าวว่า “ความเข้าใจในความต้องการ และการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้า เป็นหัวใจหลักในการทำงานของธนาคารยูโอบี (ไทย) สิ่งสำคัญในฐานะธนาคารผู้ให้บริการทางการเงิน คือการช่วยสนับสนุนลูกค้าให้สามารถออกแบบชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการได้ ดังนั้นการให้บริการที่รวดเร็วและข้อมูลที่ครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่จะสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า เราเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือกันระหว่าง ICON Digital Mortgage และธนาคารยูโอบี (ไทย) ซึ่งมีความเชื่อและแนวคิดที่เริ่มต้นมาจากการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน จะทำให้ธนาคารสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้นแก่ลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารยูโอบี”

     ปัจจุบัน มีธนาคารที่เข้าร่วมใช้ระบบ ICON Digital Mortgage แล้วทั้งสิ้น 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นธนาคารแรกที่ให้ความร่วมมือและพัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับทางไอคอน, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคาร ยูโอบี โดยคาดว่าสิ้นปี 2563 นี้ จะมีธนาคารที่เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ยื่นขอสินเชื่อมากที่สุด

     ในด้านของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ระบบ ICON REM (Real Estate Management) เดิมอยู่แล้ว สามารถเข้าใช้ระบบ ICON Digital Mortgage ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยระบบนี้ช่วยให้สามารถลดระยะเวลาการขอสินเชื่อ สามารถติดตามสถานะการพิจารณาการขอสินเชื่อได้แบบ Real Time โดยระบบจะแสดงผลการอนุมัติ ทั้งการอนุมัติเบื้องต้น และการอนุมัติจริง ส่งผลให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วขึ้น  ปิดโครงการฯ ได้เร็วและง่ายขึ้น โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก วารุณี ลภิธนานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและบริหารงานทั่วไป บมจ.ศุภาลัย และ ณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.สัมมากร หนึ่งในบริษัทที่ได้มีการใช้ระบบ ICON Digital Mortgage และร่วมพัฒนาระบบร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากที่สุดมาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวนี้ด้วย

     “บริษัทฯ ยึดถือเรื่องความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในเมืองไทยมาอย่างยาวนานกว่า 12 ปี ซึ่ง ICON Digital Mortgage เองก็เช่นกัน ที่เราออกแบบระบบมาเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลทั้งในส่วนของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ส่วนของแต่ละธนาคารที่ใช้ระบบ และส่วนของผู้บริโภคทุกท่าน จึงอยากให้ผู้ใช้ระบบ ICON Digital Mortgage มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ ที่ส่งเข้าระบบของเรา ว่าจะได้รับความคุ้มครองและปกปิดข้อมูลได้อย่างแน่นอน”

     สำหรับธนาคารที่สนใจเชื่อมต่อระบบ ICON Digital Mortgage นั้น จะมีขั้นตอนในการเชื่อมระบบร่วมกับทาง บริษัทฯ และต้องลงนามในสัญญาที่จะไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA: Non-disclosure Agreement), ลงนามในหนังสือบันทึกข้อตกลงการบริการ (MOU: Memorandum of Understanding) และเอกสารเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด โดยสามารถสอบถามเกี่ยวกับระบบ ICON digital mortgage ได้ที่ โทร.  094-454-9791