• 19 August 2020 at 17:00

     "ธ.ก.ส." ร่วม "PTT OR" เปิดพื้นที่ปันสุขให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุนลำไย ตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ในราคา 100 บาท ปริมาณรวมกว่า 15 ตัน โดยจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น 4 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี 19 – 29 สิงหาคมนี้

     สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และวิถีชีวิตของเกษตรกร ทำให้การจำหน่ายสินค้าในภาคเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล เช่น ลำไยที่ไม่สามารถส่งออก ไปยังต่างประเทศได้ตามปกติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ธ.ก.ส. จึงได้ร่วมมือกับ PTT OR เปิด “พื้นที่ปันสุข” รวมพลังสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยจัดสรรพื้นที่แก่เกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ นำลำไยมาวางจำหน่าย ปริมาณรวมกว่า 15 ตัน ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี โดยขายเป็นตะกร้า ตะกร้าละ 3 กิโลกรัม ในราคา 100 บาท

     สำหรับสถานีบริการน้ำมันที่เปิดพื้นที่ให้จำหน่ายลำไย 4 สถานี ได้แก่ 1) บจ.พลังไทยเพื่อไทย 58/8-58/17 หมู่ 12 ถนนเสรีไทย (สุขาภิบาล 2) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 2) สถานีบริการสาขาแยก ประชาอุทิศ – ลาดพร้าว ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 3) บจ.ปิโตรเลี่ยมอเวนิว แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ และ 4) บจ.ประดับดาว กรุ๊ป 9779 หมู่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ท่าอิฐ ปากเกร็ด

     “ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมอุดหนุนลำไยจากเกษตรกร ณ สถานีบริการน้ำมันข้างต้น ระหว่างวันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรไทยและ สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน”