"เคอรี่ เอ็กซ์เพรส" เปิดตัวโครงการ "Kerry Grow Green" ทดลอง นำร่องรับ-ส่งพัสดุ ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพฯ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) กล่าวว่า เทรนด์การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่ถูกจับตาว่าจะกลายมาเป็นพาหนะแห่งยุคดิจิทัล เนื่องมาจากได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จากในอดีตที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพียงสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้า และความจุและระยะการใช้งานของแบตเตอร์รี่ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั้ง โดยข้อจำกัดของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ระยะทางของการใช้งานต่อการชาร์จ 1 ครั้ง และความเร็วที่ไม่สามารถวิ่งได้เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการใช้งานได้เทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์แบบเครื่องยนต์ เทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบันทำให้สามารถวิ่งได้เร็วเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ปกติอีกทั้งยังก้าวไกลไปจนถึงความสามารถในการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสภาพรถได้ด้วยตนเองไปแล้ว เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จึงเปิดตัวโครงการ “Kerry Express Grow Green” นำร่องทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ โดยในเฟสแรกจะเริ่มต้นใช้ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพร้อมเป็นแบบอย่างให้กับภาคอุตสาหกรรม 

     ในเฟสแรกของโครงการเราวางแผนที่จะนำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาใช้ในศูนย์กระจายสินค้าของเคอรี่ในเขตกรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่อระยะทางในการขับขี่ ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยจะนำมาคำนวณจากรถจักรยานยนต์กว่าพันคันของเคอรี่ที่ใช้ในการให้บริการอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจและนำไปสู่การนำมาใช้งานจริงในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยเป็นที่ตั้ง ที่ผ่านมา รถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ายังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางในการขับขี่ การชาร์จแบตเตอรี่ และค่าใช้จ่ายในการครอบครอง ทำให้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถทำลายข้อจำกัดต่าง ๆ ออกไป ด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่สามารถประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน

     “ในปัจจุบันเคอรี่ เอ็กซ์เพรส เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุในประเทศไทยโดยมีจำนวนยานพาหนะที่ใช้ขนส่งอยู่กว่า 20,000 คัน โครงการ Kerry Express Grow Green เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรา ในฐานะที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด เรายังคงมุ่งมั่นในการทำงานโดยคำนึงถึงจุดยืนของบริษัทฯ ที่ไม่เคยหยุดที่จะทดลองและนำนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งใหม่ ๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยทั้งยังใส่ใจในสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกหลานของพนักงานของเราและประชาชนชาวไทยได้มีอากาศบริสุทธิ์เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน”