"เจนเนอราลี่" ปรับแผนธุรกิจรับมือ New Normal เน้นบริการผ่านออนไลน์-ดิจิทัล โชว์สถานะการเงินแข็งแกร่ง เติบโตต่อเนื่อง
11 Jun 2020
  • 11 June 2020
     "เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์" ปรับนโยบายธุรกิจประกันภัยรับมือ New Normal เตรียมแผนสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ใช้ระบบเทรนนิ่งตัวแทน-พนักงานผ่านออนไลน์ สนับสนุนการทำงาน-ใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งตัวแทน ลูกค้า และพนักงาน ชี้โควิด-19 ตัวเร
Read More
'Value our People' และ 'Be Open' ยุทธศาสตร์บริหารคนหลากเจน สไตล์ 'เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์'
02 Jul 2019
  • 2 July 2019
     'บุคลากร' คือหนึ่งในฟันเฟืองอันยิ่งใหญ่ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งหลายบริษัทต่างให้ความสำคัญและออกแบบระบบการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของตน เช่นเดียวกับ เจนเนอราลี่ ประเทศไทย ที่ได้นำเอายุทธศา
Read More