รองนายกฯ มอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง
20 Mar 2019
  • 20 March 2019
     สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง โดยมี นรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์, ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนา
Read More
มธ. จับมือ ธอส. ร่วมพัฒนา ‘Senior Complex’ สร้างที่พักผู้สูงวัย+ดูแลสุขภาพครบวงจร
19 Mar 2019
  • 19 March 2019
     'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' ลงนาม MOU ร่วมกับ 'ธนาคารอาคารสงเคราะห์' พัฒนา 'Senior Complex' ศูนย์กลางดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในพื้นที่ EEC สอดรับนโยบายรัฐมุ่งดูแลประชาชนยุคสังคมชราภาพ ด้าน ธอส. พร้อมศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนและให้สินเชื
Read More
'ครม.'เห็นชอบให้ 'ธอส.' ปรับกรอบวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลัง
12 Mar 2019
  • 12 March 2019
     คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้ ธอส. ปรับกรอบวงเงินกู้ของโครงการบ้านล้านหลัง โดยปรับเพิ่มวงเงินกู้สำหรับกลุ่มรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน จากกรอบวงเงินกู้เดิม 20,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 40,000 ล้านบาท และปรับลดกรอบวงเงินกู้สำหรับ
Read More