"ออมสิน" แนะรับเงินเยียวยา 5 พัน ผ่านตู้เอทีเอ็มได้ทุกธนาคาร
06 Apr 2020
  • 6 April 2020
     "ออมสิน" เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 7 เม.ย.63 เป็นต้นไป ยังจำกัดผู้ใช้บริการต่อวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เตรียมพร้อมรองรับประชาชนเบิกเงินเยียวยา 5,000 ของรัฐรอบแรก แนะนำ “ได้รับเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีแล้ว ถอนเ
Read More
"ออมสิน" พักหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย 3 เดือน อนุมัติทันทีไม่ต้องลงทะเบียน
01 Apr 2020
  • 1 April 2020
     "ธนาคารออมสิน" พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ 3 เดือน เริ่ม 1 เม.ย.-30 มิ.ย.63 ช่วยลูกค้าเผชิญภัยไวรัสโควิด-19 สำหรับลูกค้าสินเชื่อปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ณ 31 มีนาคม 2563 โดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใ
Read More
"ออมสิน" ทำประกันกลุ่ม COVID-19 ให้พนักงาน-ลูกจ้างทั่วประเทศ
01 Apr 2020
  • 1 April 2020
     "ธนาคารออมสิน" ห่วงใยพนักงานและลูกจ้างทั่วประเทศ จัดทำประกันคุ้มครอง COVID-19 แบบกลุ่ม       ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ให้ความไว้วางใจ บมจ.ทิพยประกันภัย และ บมจ.ทิพยประกันชีวิต เป็นผู้ดู
Read More