"ธ.ก.ส." ก้าวสู่ปีที่ 55 ประกาศรวมพลังขับเคลื่อนภารกิจสู่ “Better Life Better Community Better Pride”
06 Nov 2020
  • 6 November 2020
     "ธ.ก.ส."  ครบรอบ 54 ปี พร้อมก้าวสู่ที่ปี 55 ประกาศรวมพลังพนักงานทั่วประเทศยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกร ก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจและ COVID-19 ร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายในการสร้าง “Better Life Better Comm
Read More
'ธ.ก.ส.' หนุน TABCO และ ITG เชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่าน E-Commerce
25 Jul 2018
  • 25 July 2018
     ธ.ก.ส. หนุน TABCO สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมร่วมมือกับ ITG เชื่อมโยง จำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce Platform ตอบโจทย์สังคมเทคโนโลยี 4.0 นำร่อง ข้าวสาร หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญจากชุมชน พร้อมสินค้า SMAEs หลา
Read More