"KBTG" ตั้งเป้า 5 ปี ก้าวสู่ผู้นำแบงกิ้งในเออีซี พร้อมสร้าง Development Hub ในไทย เวียดนาม และจีน
08 Oct 2020
  • 8 October 2020
     "เคบีทีจี" (KBTG) ประกาศเป้าหมายใน 5 ปีข้างหน้า ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านแบงกิ้งในกลุ่มประเทศเออีซี โชว์ยอดใช้บริการผลงานเด่นที่เปิดใช้ไปก่อนหน้า พร้อมสร้าง Development Hub ใน 3 ประเทศ ทั้งไทย เวียดนาม และจีน ภายใต้กรอบวัฒนธรรม
Read More